Desktop version
Nederland

Privacybeleid


Dunavox gaat verder als een gegevenscontroller (hierna "de gegevenscontroller" genoemd) in overeenstemming met de GDPR EU 2016/679 gegevensbeschermingsverordening, terwijl het voldoet aan de bepalingen van dit besluit betreffende deze activiteit.

 

Gegevensbeheerder details: Hungary - 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13., Bedrijfsregistratienummer: 13339007-2-41, 

Telefoon: +31-35-533-6578, e-mail: info@dunavox.hu

 

In de loop van de activiteit Gegevensbeheer worden bezoekers van de website (dunavox.com/nl), de registranten van de website of aan de klanten (gezamenlijk de deelnemer) behandeld. Het doel van   dit beleid is ervoor te zorgen dat de verantwoordelijke ervoor zorgt dat persoonlijke gegevens van de betrokken persoon tijdens opname, verwerking en opslag niet worden beschadigd en mogelijk niet ongeoorloofd zijn.

 

Gegevens management informatie


Reikwijdte van beheerde gegevens


De Data Manager behandelt de volgende relevante gegevens op dunavox.com

Persoonlijke gegevens die zijn vastgelegd tijdens het invullen van de serviceaankondigingpagina:

-  gebruikersnaam (achternaam en voornaam)

-  e-mailadres

-  telefoonnummer

-  plaats en tijdstip van aankoop

-  locatie van de operatie

-  Garantiekaartnummer

-  rekeningnummer (waarop het product is gekocht)

-  factuuradres (naam van de factuur, straatnaam, huisnummer, plaats, postcode),

 

Technische details


Cookies

Deze site gebruikt Google Analytics ("Google") Google Analytics om uw aanwezigheid te analyseren. Google Analytics of zogenaamde "" cookies "- zijn eenvoudige, korte, kleine tekstbestanden - opgeslagen op uw IT-apparaat en analyseert de zichtbaarheid van onze website om onze website te verbeteren om de gebruikerservaring te verbeteren.

Gegevens over de visitatie van een website in de "cookie" (samen met het tijdstip van bezoek en uw IP-adres) worden verzonden en gestort op de Amerikaanse servers van Google. Google gebruikt deze informatie om uw sitebezoeksgewoonten te evalueren, hierover rapporten voor XY te maken en andere diensten met betrekking tot de website en het gebruik van internet aan te bieden.

Het installeren van cookies kan worden voorkomen door de juiste instellingen voor de browser, maar in sommige gevallen zijn sommige functies van de webpagina mogelijk niet volledig beschikbaar.

 

Door de Website te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat Google de informatie kan verwerken die wordt gegenereerd door het gebruik van de Website zoals hierboven beschreven.

Als u cookie-instellingen wilt beheren of uitschakelen, kunt u dit doen op uw eigen IT-apparaat in uw browser. Afhankelijk van de werkbalk van uw browser, kunt u de locaties van cookies / cookies / trackingfuncties vinden, maar u kunt over het algemeen de opties instellen voor Instellingen en binnen de privacy-instellingen hieronder, welke trackingfuncties u op uw IT-apparaat inschakelt of uitschakelt.

Gebruikers die niet willen dat Google Analytics over hun bezoek rapporteert, kunnen de Google Analytics opt-out browserextensie installeren. Deze invoegtoepassing geeft JavaScript-scripts van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) de opdracht bezoekersinformatie niet naar Google te verzenden. Gebruikers die de browserextensie Uitschakelen hebben geïnstalleerd, nemen ook niet deel aan inhoudsexperimenten.

Als u de webactiviteit van Analytics wilt uitschakelen, bezoekt u de opt-outpagina van Google Analytics (http://tools.google.com/dlpage/gaoptouten installeert u de plug-in voor uw browser. Raadpleeg de Help voor die browser voor meer informatie over het installeren en verwijderen van de extensie.

Raadpleeg de volgende koppeling voor meer informatie over Google-cookies: https://www.google.com/policies/technologies/cookies

 

LEGALE BASIS


De gegevensinhoud op de website dunavox.com/... (hierna "de website" genoemd) zal gebaseerd zijn op de relevante, openbaar gemaakte verklaring van de betrokken persoon, die de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon bevat voor de gecommuniceerde persoonlijke gegevens. tijdens het gebruik van de website die zal worden gebruikt. De wettelijke basis voor gegevensbeheer  is de CXII 2011 Wet betreffende informatiezelfvernietiging en vrijheid van informatie. TV. (Infotv.) Sectie 5 (1) (a), op basis van de vrijwillige toestemming van de betreffende persoon en van de CVIII- wet van 2001 inzake bepaalde aspecten van elektronische handelsdiensten en diensten van de informatiemaatschappij. wet.

U gaat akkoord met de toestemming voor het gebruik van de webshop voor elke datatransactie, registratie of vrijwillige toewijzing van de betreffende gegevens.

 

DOEL VAN GEGEVENSBEHEER


Het doel van gegevensbeheer is om de services die beschikbaar zijn op de webshop te bieden. De verantwoordelijke voor de gegevensverstrekking verstrekt de door het betrokken onderwerp  verstrekte gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de bestelling, de aflevering van het huis, om facturering, contact opnemen of de nieuwsbrief met het desbetreffende abonnement mogelijk te maken, om de nieuwsbrief en de voorwaarden te bewijzen van het contract dat kan worden gesloten

De gegevens die automatisch worden vastgelegd, zullen worden gebruikt voor het genereren van statistieken, de technische ontwikkeling van het IT-systeem en de bescherming van de rechten van de belanghebbende partijen.

De gegevensbehandelaar mag de verstrekte persoonsgegevens niet gebruiken of gebruiken voor andere doeleinden dan die in deze punten zijn uiteengezet. Uitgifte van persoonsgegevens aan een derde of autoriteiten - tenzij wettelijk anders bepaald - is alleen mogelijk in het geval van de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de persoon. De Data Manager heeft geen controle over de persoonlijke informatie die hij / zij heeft verstrekt. De juistheid van de gegeven gegevens is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die deze verstrekt. Wanneer u contact opneemt met uw aangetaste e-mailadressen, bent u verantwoordelijk voor het gebruik van het opgegeven e- mailadres. Met betrekking tot deze verantwoordelijkheid, zal elke aansprakelijkheid die verband houdt met een vermelding op een bepaald e-mailadres uitsluitend worden geboren door de Klant die het e-mailadres heeft geregistreerd.

 

GEGEVENSBEHEER DUUR

 

De verwerking van persoonlijke gegevens die worden verstrekt tijdens de registratie begint met registratie en wordt 6 maanden later gemaskeerd. In het geval van niet-verplichte gegevens, gaat de gegevensverwerking door vanaf de datum van de gegevensinvoer tot de verwijdering van de betreffende gegevens. De annulering van de registratie door de Gebruiker en de verwijdering van de gegevens door de gegevensbehandelaar kan op elk moment in de Algemene Voorwaarden (hierna: de Algemene Voorwaarden) worden gedaan. De bovenstaande bepalingen hebben geen invloed op de naleving van de bewaarverplichtingen die zijn vastgelegd in de wet (bijv. Boekhoudwetgeving) en de verwerking van gegevens op basis van aanvullende registraties of registratie in de webshop. In het geval van een nieuwsbrief worden persoonsgegevens verwerkt totdat de nieuwsbrief wordt afgemeld.

 

CIRCULAIRE PERSOONSGEGEVENS, AANPASSING, GEGEVENSVERWERKING

 

Gegevens zijn in de eerste plaats het interne personeel van de gegevensbeheerder, maar worden niet bekendgemaakt aan derden. De werking van het onderliggende IT-systeem, de uitvoering van de orders en de afwikkeling van de afwikkeling kan de Data Processing Data Processor betreffen (bijv.

Systeemexploitant, vervoerder, accountant).

 

BETROKKEN RECHTEN EN MOTIVERINGSMOGELIJKHEDEN


U kunt op elk moment het recht hebben om informatie op te vragen over persoonlijke gegevens die door de verantwoordelijke voor de verwerking worden behandeld en deze op elk moment wijzigen   op de manier die in de algemene voorwaarden is vastgelegd. Op verzoek van de gelieerde onderneming verstrekt de voor de verwerking verantwoordelijke informatie over de gegevens die hij verwerkt op de door hem / haar verwerkte gegevens of door de gegevensverwerker die hem door de voor de verwerking verantwoordelijke is toevertrouwd, de bron, het doel, de wettelijke basis , de   duur van de gegevensverwerking en de gegevensverwerking, de omstandigheden en gevolgen van   het privacyincident en de maatregelen die zijn genomen om dit te verhelpen, en, in geval van doorgifte van de persoonsgegevens van de betrokken persoon, de rechtsgrondslag en de  geadresseerde van de overdracht. de gegevensbeheerder verstrekt  de  gevraagde  informatie schriftelijk binnen 30 dagen na de indiening van het verzoek. De Data Controller houdt een register  bij van gegevensbeschermingsincidenten en informeert de betreffende persoon, inclusief de gedekte persoonlijke gegevens, de reikwijdte en het aantal klanten dat is getroffen door het gegevensbeschermingsincident, de datum, omstandigheden, gevolgen en genomen maatregelen om het privacyincident te verhelpen, andere gegevens gespecificeerd in de wet die gegevensbeheer voorschrijft.

 

U kunt de rechten van de aangeslotene uitoefenen op de volgende contactgegevens: 

 

Postadres: Dunavox Kft. Hungary - 1131 Budapest, Rokolya u. 1-13.

Telefoon: +361 270-5904, E-mail: info@dunavox.hu 

 

U kunt contact opnemen met een van de Gelieerde Ondernemingen van een van de zorgen of opmerkingen die u heeft over de verwerking van gegevens via de hierboven vermelde contactgegevens. U kunt op elk moment het recht hebben om onjuist opgenomen gegevens te corrigeren of te wissen. Sommige van uw gegevens kunnen door de persoon in de webshop worden gecorrigeerd; In andere gevallen verwijdert de gegevensbehandelaar de gegevens binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek, in welk geval ze niet kunnen worden teruggevorderd. De verwijdering is niet van toepassing op wettelijk vereiste gegevensverwerking (bijv. Boekhoudregels), die door de verantwoordelijke voor de vereiste periode worden bewaard. U kunt uw persoon ook vragen om uw gegevens te blokkeren. De gegevensbeheerder vergrendelt persoonlijke gegevens op verzoek van de betrokkene of, op basis van de beschikbare informatie, kan worden aangenomen dat de verwijdering de rechtmatige belangen van de betrokken persoon schendt. Zo geblokkeerde persoonlijke gegevens kunnen alleen worden verwerkt zolang er een doel voor gegevensbeheer is dat het verwijderen van persoonlijke gegevens uitsluit. De klant moet op de hoogte worden gesteld van de correctie, blokkering en verwijdering en van alle personen die eerder zijn overgebracht naar gegevens voor gegevensbeheer. Kennisgeving kan achterwege blijven indien deze het rechtmatige belang van de betrokken persoon niet schaadt in het licht van het doel van de verwerking. Als de gegevensbehandelaar niet voldoet aan de Relevante Correctie, Lock-out of het Annuleringsbeleid, zal hij schriftelijke redenen opgeven voor de afwijzing van het verzoek tot rectificatie, blokkering of verwijdering binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek. U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonlijke gegevens. De gegevensbeheerder onderzoekt het protest binnen de kortst mogelijke tijd maar niet later dan 15 dagen na de indiening van het verzoek, neemt een beslissing over de geldigheid ervan en stelt de aanvrager hiervan schriftelijk op de hoogte.

Beïnvloed door Info.tv en het Burgerlijk Wetboek (Wet V van 2013)

  • Nationale Autoriteit voor Gegevensbescherming en Informatie (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu)
  • U kunt uw rechten afdwingen voor de rechtbank.

Als u tijdens de registratie informatie van derden hebt verstrekt of als u tijdens de registratie schade hebt geleden aan het gebruik van de webshop, heeft de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens het recht om schadevergoeding te eisen van de aangeslotene. In dergelijke gevallen verleent de verantwoordelijke voor de verwerking alle beschikbare assistentie aan de beslissingsautoriteiten met het doel de identiteit van de inbreukmaker vast te stellen.

 

NIEUWSBRIEF


De Data Manager besteedt bijzondere aandacht aan de legitimiteit van het gebruik van de e- mailadressen die hij behandelt, dus gebruik ze alleen zoals hieronder gespecificeerd (voor informatie of reclame) om een e-mail te sturen. Het beheren van e-mailadressen dient voornamelijk om de Klant te identificeren, om orders uit te voeren, om toegang te krijgen tot de Services, zodat e-mails voornamelijk voor dit doel worden verzonden. E-mails met advertenties of advertenties (nieuwsbrief) naar e-mailadressen die tijdens de registratie zijn opgegeven, worden alleen door de gegevensbeheerder met de uitdrukkelijke toestemming van de persoon verzonden in de gevallen en op de door de wet voorgeschreven wijze. De nieuwsbrief bevat direct marketingelementen en promotieartikelen. De gegevensbehandelaar beheert de informatie die door de persoon wordt verstrekt tijdens het gebruik van de nieuwsbrief. In het geval van een nieuwsbrief, zal de gegevensbeheerder de informatie verwerken die wordt verstrekt tijdens het abonnement op de relevante nieuwsbrief totdat de relevante abonnee zich op de nieuwsbrief heeft geabonneerd door op de knop "Abonnement opzeggen" onder aan de nieuwsbrief te klikken of deze te laten verwijderen van de nieuwsbrief de lijst met abonnees per e-mail of per post. Als u zich niet aanmeldt, neemt de gegevensbehandelaar geen contact met u op met aanvullende nieuwsbrieven of aanbiedingen. U kunt zich op elk gewenst moment uitschrijven in de nieuwsbrief en uw toestemming intrekken. Geregistreerde klanten kunnen zich op elk moment en gratis aanmelden voor hun nieuwsbrief op hun persoonlijke site.

 

DIVERSE BEPALINGEN

 

Het gegevensbeheersysteem kan gegevens verzamelen over de activiteit van de getroffen persoon die niet kan worden gecombineerd met andere gegevens die door de partner worden verstrekt bij het aanmelden, noch met een andere website of dienst. In alle gevallen waarin de door de verantwoordelijke voor de verwerking verstrekte gegevens bestemd zijn om te worden gebruikt voor doeleinden die verschillen van het doel van de oorspronkelijke verzameling van gegevens, stelt hij de klant hiervan op de hoogte en moet hij er vooraf of expliciet toestemming voor geven of hem een gelegenheid om het gebruik ervan te verbieden. De gegevensbeheerder verbindt zich ertoe de beveiliging van de gegevens te waarborgen en ook technische maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de opgeslagen, opgeslagen of beheerde gegevens worden beschermd en dat deze alles in het werk stelt om vernietiging, ongeoorloofd gebruik en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. U gaat er ook mee akkoord dat elke derde partij waaraan de gegevens kunnen worden overgedragen of worden overgedragen, ook vraagt om naleving van deze verplichting. De Data Controller behoudt zich het recht voor om dit beleid eenzijdig te wijzigen in dunavox.com/nl zonder voorafgaande kennisgeving. Nadat de wijziging van kracht is geworden, moet u de wijzigingen in de Partner accepteren voor verder gebruik van de webshop, zoals verstrekt door de Data Manager in de webshop.

 

Budapest, 10 mei 2018