Desktop version
Čechy

Servisní registrační formulář

Typové číslo: naleznete na zadní straně, nebo uvnitř jednotky. Číslo by mělo začínat "DA" nebo "DX".

Sériové číslo: naleznete na zadní straně, nebo na vnitřní straně jednotky.

V případě bez záruky:

I accept General terms and conditions.

I accept Data protection policy.